Zetor

Röd Nordgård

-Naturnära produkter och aktiviteter

Stort intresse för Zetor traktorer

Vårt intresse för Zetor traktorer är stort och vi har under åren samlat på oss nästan 30 stycken. Flera av dem är med på vår andra hemsida, www.zetor25.se, där ni kan läsa om detaljer kring varje traktors historia. Det finns även många bilder samt information om våra renoveringsprojekt. Så besök gärna vår